Hållbar energi för alla, alltid.

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Energiföretagen arbetar med frågor som berör hela energibranschen. Vår uppgift att bidra till; rimliga affärsmässiga villkor för våra medlemsföretag så att de kan fortsätta utveckla Sveriges energiförsörjning, att förtroendet för energibranschen ökar - bland annat genom mer informerade och trygga kunder och till att energibranschen är en attraktiv arbetsgivare med ett ökat fokus på jämställdhet och mångfald.

Färdplan el - för ett fossilfritt Sverige

Den 30 augusti anordnade Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige ett remisseminarium inför framtagandet av "Färdplan el - för ett fossilfritt samhälle". Vid seminariet presenterade forskningsprojektet NEPP sin analysrapport med olika scenarier för att fossilfritt Sverige år 2045.

Se seminariet
Läs om seminariet

Elnäten i fokus Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet är ett initiativ från Energiföretagen Sverige där energibranschen tillsammans med näringslivet och beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterar problematik och möjliga lösningar. Under 2019 har tre dialogmöten ägt rum och en bruttolista med åtgärdsförslag har lämnats över till regeringen.

Ta del av förslagen

Vår EU-agenda

En skärpning av EU:s utsläppshandelssystem, fokus på infrastruktur, främjande av systemflexibilitet och tydliga prissignaler till kunder är några av de åtgärder EU-parlamentet måste jobba med under nästa mandatperiod. Läs vår EU-agenda för år 2019-2024.

Läs våra förslag

En helhetssyn på energisystemet

Alla delar i energisystemet hänger ihop. En förändring i en del ger effekt i andra delar. Detta utgör grunden för Energiföretagens systemsyn - att se till helheten. Det gäller för såväl energisystemet som samhället i övrigt.

Läs mer om Energiföretagens systemsyn