Vi vill utveckla ett hållbart energisystem

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utveckla energibranschen utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning – till nytta för hela samhället. Vi påverkar för goda affärsmässiga villkor för medlemmarna, som med sin verksamhet vill verka för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem.

Energibranschen har mycket att vara stolt över. Redan nu är 97 procent av den samlade energin som Energiföretagens medlemmar levererar fossilfri och merparten är förnybar. Sverige ligger bra till jämfört med andra länder: nära hälften av elproduktionen inom EU sker genom förbränning av fossila bränslen. Leveranssäkerheten är hög.

Vår vision: Hållbar energi för alla, alltid

Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta att trygga energileveranserna till hushåll, företag och samhälle – varje sekund, året om – samtidigt som vi driver på den förändring som möjliggör framtidens energisystem som långsiktigt kan säkra försörjningstrygghet, konkurrenskraft för Sverige och en god miljö.

Energiföretagen Sverige företräder medlemmarna i branschrelaterade och näringspolitiska frågor samt i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU.

Här lyfter vi fram  remissvar och skrivelser, debattartiklar och pressmeddelanden om branschens viktiga frågor.