Vi vill utveckla ett hållbart energisystem

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vi påverkar för goda affärsmässiga villkor för medlemmarna, som med sin verksamhet vill verka för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Vi arbetar mot vår vision som är: Hållbar energi för alla, alltid.

Energiföretagen i Almedalen

Under Almedalsveckan finns Energiföretagen Sverige på plats i Visby för att arrangera och delta i seminarier. Läs mer om var du kan träffa oss.

Energiföretagen i Almedalen

Almedalsmanifestet för fler elfordon

Almedalsmanifestet handlar om hur man ska främja elfordon och laddinfrastruktur för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn – att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Almedalsmanifestet för fler elfordon