Vi vill utveckla ett hållbart energisystem

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vi påverkar för goda affärsmässiga villkor för medlemmarna, som med sin verksamhet vill verka för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Vi arbetar mot vår vision som är: Hållbar energi för alla, alltid.

En helhetssyn på energisystemet

Alla delar i energisystemet hänger ihop. En förändring i en del ger effekt i andra delar. Detta utgör grunden för Energiföretagens systemsyn - att se till helheten. Det gäller för såväl energisystemet som samhället i övrigt.

Läs mer om Energiföretagens systemsyn