Vi vill utveckla ett hållbart energisystem

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utveckla energibranschen utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning – till nytta för hela samhället. Vi påverkar för goda affärsmässiga villkor för medlemmarna, som med sin verksamhet vill verka för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Energiföretagen Sverige företräder medlemmarna i branschrelaterade och näringspolitiska frågor, samt i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU.

Vår vision: Hållbar energi för alla, alltid

Den svenska energibranschen har mycket att vara stolt över. Redan nu är 97 procent av den samlade energin som Energiföretagens medlemmar levererar fossilfri och merparten är förnybar. Dessutom är leveranssäkerheten hög.

Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta att trygga energileveranserna till hushåll, företag och samhälle – varje sekund, året om – samtidigt som vi driver på den förändring som möjliggör framtidens hållbara energisystem.

Almedalsmanifestet för fler elfordon

Almedalsmanifestet handlar om hur man ska främja elfordon och laddinfrastruktur för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn – att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Almedalsmanifestet för fler elfordon