Rubrik och ingress till innehållet på sidan

En helhetssyn på energisystemet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Energi får samhällets hjul att snurra och gör vardagen både säker och bekväm - oftast helt utan att det märks. Alla delar i energisystemet hänger ihop. En förändring i en del ger effekt i andra delar. Därför är det viktigt att se till helheten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se