Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vi deltar också här

Huvudinnehåll

Förutom våra egenarrangerade seminarier så deltar också vår vd, våra experter och vår styrelseordförande i andras arrangemang.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, deltar i:
Vatten eller kraft, eller vatten och kraft?
Havs- och vattenmyndigheten, 5/7, 12.30-13.30

Monika Karlsson, styrelseordförande Energiföretagen Sverige, deltar i:
Energibranschens viktigaste framtidsfrågor
Energimarknaden och Accenture, 3/7, 9-10.00

Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige deltar i:
Behöver energimarknaden nya styrmedel?
Sustainable Innovation, 6/7, 8.30-9.30