Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elåret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Elåret gavs ut varje år av Svensk Energi fram till 2015. Publikationen innehåller statistik och händelser av betydelse inom elförsörjningen i Sverige. I och med bildandet av Energiföretagen Sverige kommer faktasamlingen ges ut i en annan form och arbetet med att sammanställa statistik för 2016 pågår.

Här hittar du Elåret 2015 (.pdf)