Energi i världen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Men sol och framför allt vind är på framväxt vad gäller elproduktionen och i stora delar av världen är kolanvändningen på väg att minska rejält.

IEA (International Energy Agency) publicerar årligen statistik över energiproduktion och energianvändningen i världen. Här finner du en samlad bild av energianvändningen i världen och hur den fördelar sig mellan olika energikällor och olika länder. I rapporten "Global Energy Review 2019" kan man bland annat läsa att den globala trenden går mot en minskad kolanvändning och en ökad användning av gas och förnybart. I nästan alla regioner, inkluderat USA, Kina och Indien, minskade kolanvändningen, med Sydöstra asien som det enda undantaget.

I EU pågår en omfattade avveckning av kolkraft, där Tyskland drar det största lasset. Under 2019 minskade koldioxidutsläppen från energisektorn med 13 procent, beroende på en kombination av minskad efterfrågan på el, en övergång från kol till gas, samt en ökad andel förnybar elproduktion.

Elproduktionen inom EU – kärnkraft störst

Under 2019 såg elproduktionens fördelning inom EU ut så här i storleksordning:

  • Kärnkraft, 25,5 procent
  • Naturgas, 22 procent
  • Kolkraft, 15,5 procent
  • Vindkraft, 13 procent
  • Vattenkraft, 11 procent
  • Biobränslen, 5 procent
  • Övrigt fossilt (olja, fossilt avfall), 3 procent
  • Solceller, 4 procent
  • Övrigt förnybart (avfall, geotermiskt med mera) 1 procent

I World Electricity Map hittar du information i realtid om klimatpåverkan från världens elproduktion.

Detaljerad statistik för olika länder

Energitillförsel internationellt (översikt).

Statistik för svensk elproduktion hittar du här.