Energi i världen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Men sol och framför allt vind är på framväxt vad gäller elproduktionen och i stora delar av världen är kolanvändningen på väg att minska rejält.

IEA (International Energy Agency) publicerar årligen statistik över energiproduktion och energianvändningen i världen. Här finner du en samlad bild av energianvändningen i världen och hur den fördelar sig mellan olika energikällor och olika länder. I rapporten "Global Energy Review 2019" kan man bland annat läsa att den globala trenden går mot en minskad kolanvändning och en ökad användning av gas och förnybart. I nästan alla regioner, inkluderat USA, Kina och Indien, minskade kolanvändningen, med Sydöstra asien som det enda undantaget.

I EU pågår en omfattade avveckning av kolkraft, där Tyskland drar det största lasset. Under 2019 minskade co2-utsläppen från energisektorn med 13%, beroende på en kombination av minskad efterfrågan på el, en övergång från kol till gas, samt en ökad andel förnybar elproduktion. Under 2019 stod kol för 15% av EU:s elproduktion och kärnkraft - som är den dominerande källan - för 26%. Bland de förnybara kraftslagen dominerar vattenkraft med 41%, vind står för 31%, bioenergi för 16% och sol för 10%. Läs mer om EU:s elproduktion.

I World Electricity Map hittar du information i realtid om klimatpåverkan från världens elproduktion.

Detaljerad statistik för olika länder

Energitillförsel internationellt (översikt).

Statistik för svensk elproduktion hittar du här.