Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrkyla

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Leveranserna för 2017 uppgick till totalt 915 GWh. Det var en minskning med 7 procent jämfört med 2016 och 13 procent lägre än toppnoteringen år 2014. Den totala längden fjärrkyleledningar ökade med 6 procent.

År 2017 fanns 36 företag som levererar fjärrkyla, lika många som 2016.

 

Fjärrkyla, leveranser 1996-2017, GWh. Källa: Energiföretagen Sverige.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se