6. Riskhantering - digital utbildning

Riskhantering är en viktig del i elhandlarens yrkesroll, och utbildningen 6. Riskhantering ger dig alla verktyg du behöver för att hantera olika riskparametrar.

rutiner och systemstöd för att mäta risk

OBS! Utbildningen genomförs som ett webbinarium via Zoom.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Utbildningen ger dig förståelse för olika teorier, rutiner och systemstöd för att mäta risk, samt hur en riskpolicy byggs upp, förankras och följs upp i organisationen.

Här kan du ladda ner lathundar/ ordlistor att använda på utbildningen. Övrig dokumentation skickas ut med kallelse till utbildningen.

Ladda ner lathund som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se