AI - en möjlighet med rätt ledarskap och affärsmodeller – Webbinarium

AI, Artificiell Intelligens, är på väg att förändra vårt samhälle och hur vi gör affärer. Vi har bara sett början på det teknikskifte vi har framför oss. Kanske kan Artificiell Intelligens ge oss mer fördelar än vi känner till idag, dvs både avlasta och samtidigt öppna för något nytt. Vi vill bidra till ökad kunskap hos Er som kan stödja diskussioner och prövningar kring AI i er egen verksamhet. AI kan komma att bli er konkurrensfördel, oavsett marknad och marknadsposition.

AI, Artificiell Intelligens, ett hot/möjlighet/hinder/underlättande? – åsikterna och känslorna är många inför ett område där vi långt ifrån redan vet allt. Vi har bara sett eller hört början.
Foto: Nattapon-Kongbunmee / Mostphotos

Hur kan er organisation kan dra nytt av AI? Är ni rustade för att möta möjligheterna? Hur ska ni leda och förbereda er? Detta och mycket mer får du inblick i under webbinariet som vänder sig till mellanchefer, projektledare, övrig personal med ledande befattningar och nyfikna medarbetare inom energibranschen.

Hur nå störst nytta av AI?

Bland annat visar en ny undersökning från Microsoft att företag får störst nytta av AI när de kombinerar innovation och AI med kompetenshöjande utbildning av medarbetarna. Totalt deltog över 11 000 chefer och medarbetare från 20 länder i studien. Läs mer i Microsofts rapport.

Målet och syftet med webbinariet

Att du ska få förståelse för vad AI är och hur din organisation kan använda det samt vilken påverkan det kommer att ha på framtidens ledarskap. Vi kommer även belysa hur du kan förbereda dig och din organisation och hur du kan komma igång med AI.

Föredragshållare

Åsa Degermark är konsult, föreläsare och utbildare. Hon fokuserar på att utveckla ledare och stödja digital transformation, helst i kombination. Hon har skrivit flera böcker om hur man lyckas med sitt ledarskap i den digitala världen.

Robert Elm har varit rådgivare till företag och organisationer i 15 år. Han har lett och varit stöd i transformationsarbeten för små tillväxtföretag och stora koncerner såväl i Sverige som internationellt. De senaste åren har digitala och AI-drivna transformationer stått i fokus.

Dokumentation

Innan webbinariet kommer du få boken ”Future Boss – a no-nonsense guide to lead in the age of AI” och kompendiet ”från AI till Affärsmodell”.

Webbinariet genomförs i Zoom den 21 september kl. 09.00-12.00

Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken ”När och var” nedan.

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se