Aktuella rättsfrågor

Varje år träder nya lagar och förordningar i kraft, det är förändringar i regelverken som påverkar både elnäts-, elhandels- och fjärrvärmeföretag. Håll dig uppdaterad genom utbildningen Aktuella rättsfrågor.

aktuella rättsfrågor som berör elhandels-, elnäts- och fjärrvärmeföretag

Datum ej klart för 2022.

Utbildningen tar upp aktuella nyheter och informerar om förändringar. På så vis håller du dig uppdaterad om de aktuella rättsfrågorna som berör ditt företag och era kunder. Den här utbildningen är lika användbar för dig som arbetar med kundservice eller är vd.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se