Arena Bränsle 2019 Mitt och Nord

Välkommen till en fullspäckad dag med fokus på bränslen för fjärrvärmeproduktion. Vi har alla olika förutsättningar för hur vi producerar värmen, men många frågor och utmaningar är gemensamma.

Fjärrvärmen är ryggraden i den hållbara staden, för den cirkulära ekonomin och står för 50 % av Sveriges uppvärmning. Därmed är tillgången till fjärrvärme av stor betydelse för samhället och miljön.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har flera branscher och sektorer tagit fram färdplaner för fossilfrihet. För flera sektorer finns höga ambitioner på ökad användning av förnybar el och bioenergi från skogen. Fjärrvärmebranschen vill senast 2030 fasa ut fossila bränslen i energiproduktionen. Vad innebär detta för er medlemmar som driver fjärrvärmeverksamhet?

 

Under dagen kommer vi bland annat att diskutera 

  • hur olika omvärldsfaktorer kommer att påverka fjärrvärmens konkurrenskraft?
  • hur ser framtiden ut för fjärrvärmen när konkurrensen för biobränsle ökar, samtidigt som cirkulär ekonomi gör att mängden restavfall minskar?
  • hur ser bränsleströmmarna ut idag och hur kommer de att förändras i framtiden?
  • vilka är branschens utmaningar och möjligheter för att säkerställa tillgång till förnybara bränslen?
  • kan man klimatkompensera för torv?
  • vad gör Energiföretagen Sverige för att kraft- och fjärrvärme ska ha rätt förutsättningar framåt?

 

Tid: 8 oktober 2019, kl. 10.00-16.00

Kaffe och registrering från klockan 09.00

Plats: Clarion Hotel Arlanda

 

Välkommen!

 

 

Kontakter

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se