Arena Bränsle

Fjärrvärmen är ryggraden i den hållbara staden och står för mer än hälften av Sveriges uppvärmning och tappvarmvatten. Tillgången till fjärrvärme är därmed av stor betydelse för hela samhället. Men hur påverkas fjärrvärmens tillgång till bränslen av det aktuella världspolitiska läget? Det och mycket mer diskuterar vi på Arena Bränsle.

Sverige och EU har ambitiösa mål att genomföra omfattande reformer för att säkerställa leverans av fossilfri energi till hela unionen. Målen för att minska utsläppen av klimatgaser vävs ihop med ambitionen att minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland.

I detta turbulenta läge har EU tagit fram ett omfattande regelverk som syftar till att kunna hantera ovanstående hot och utmaningar. Bland annat flera förslag som påverkar fjärrvärmen så som nya hållbarhetskriterier för bio- och avfallsbränslen och flera förslag inom EU-ETS, Energiskattedirektivet, Energiprestandadirektivet. Även om de politiska ambitionerna är mycket goda finns det stora utmaningar att hitta lösningar som är genomförbara och möjliggör fortsatt hållbar utveckling av energisystemet och i synnerhet fjärrvärmesystemet. På Arena Bränsle diskuterar vi en del av dessa utmaningar med koppling till marknadsläget för biobränslen, avfall och spillvärme.

Start kl. 9.30 och avslutning kl. 16.30.

Kontakter

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se