Arena Elhandel på Arlanda

Hur kan vi öka branschens förtroende och få till en bra kunddialog? Energiföretagen Sverige bjuder in till en heldag där elhandelsföretagen får tillfälle att diskutera och delta i en workshop om just detta.

Denna kurs är enbart för medlemmar.