Arena Elhandel i Skellefteå

Hur kan vi öka branschens förtroende och få till en bra kunddialog? Energiföretagen Sverige bjuder in till en heldag där elhandelsföretagen får tillfälle att diskutera och delta i en workshop om just detta.

När?Arena Elhandel med viktiga diskussionspunkter som t ex branschens förtroende är ett prioriterat forum. Samtidigt tycker vi att det fysiska mötet är en framgångsfaktor för att komma framåt i frågorna. Därför jobbar vi för fullt med att få till säkra Arenor senare under året. Vi återkommer med mer info!

Var? 

Målgrupp: Endast för medlemmar och samarbetspartners i Energiföretagen Sverige

En överväldigande majoritet av alla elhandelsföretag är seriösa aktörer som sätter kunden främst. Men så finns det aktörer som inte gör det. Det skapar problem för branschens förtroende. På den fullspäckade arenaträffen Arena Elhandel fokuserar vi på just branschens förtroende och kunddialogen. Hur ökar vi förtroendet, hur motarbetar vi oseriösa aktörer och hur får vi till en positiv kunddialog? Genom workshops och dialog diskuterar vi detta.

Under dagen kommer vi även informera om aktuella ämnen som berör dig som arbetar på ett elhandelsföretag. Dagen är även ett perfekt tillfälle för dig att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter inom branschen.

Arena Elhandel är till för dig som är vd, AO-chef, elhandelsansvarig, kundkommunikatör, säljare, kundserviceansvarig, marknadsansvarig, avtalsansvarig eller bara allmänt intresserad av elhandelsrelaterade frågor.

Varmt välkommen!

Mats Andersson, Regionchef Nord

Catherine Lillo, Ansvarig slutkundsmarknad el