Arena Elhandel i Jönköping

Hur kan vi öka branschens förtroende och få till en bra kunddialog? Energiföretagen Sverige bjuder in till en heldag där elhandelsföretagen får tillfälle att diskutera och delta i en workshop om just detta.

Denna kurs är enbart för medlemmar.