Arena Flex Göteborg

Flextjänster är ordet på allas läppar, men vad innebär det egentligen? Hur kan flextjänster bidra till energisystemets utveckling och samhällets ökade behov av mer energi?


Samhället elektrifieras snabbt och det gör att det blir svårare att skapa balans i elsystemet och ställer krav på att elnätet ska räcka till idag och i framtiden.  

En lösning är flexibilitet i elanvändningen och flexibilitetsmarknader, som hjälper oss att dela med oss till varandra av den effekt som finns tillgänglig. Flexibilitet i elsystemet kommer vara en viktig del för att klara omställningen av vårt energisystem.Flexibilitet handlar om att aktörer tillfälligt minskar sin elanvändning eller ökar sin elproduktion och på så sätt bidrar till att skapa balans i elnätet eller motverkar kapacitetsbrist. Flexibilitet gör att elnätet kan användas ännu mer effektivt och är ett verktyg för att möta den snabba utveckling som sker.

Ta chansen att lyssna till och möta kollegor i branschen för att diskutera flexibilitet och hur vi ska ta oss an detta. Vad är det vi ska åstadkomma? Vad är flexibilitetstjänster? Svenska kraftnäts balansmarknad vs lokala flexibilitetsmarknader - vad är skillnaden och hur hänger det ihop? Hur ska vi få våra kunder med på tåget?

Det här är några frågeställningar som vi tar upp under workshopen.

Välkommen till Arena Flex den 23 maj i Göteborg

När:                  Kl. 09.00-13.30 den 23 maj, inklusive fika och lunch

Var:                  Göteborg Energi, Johan Willins gata 3, Göteborg

Vem:                Endast medlemmar

Kostnad:          300 kr

Sista datum för anmälan är 19 maj.

Kontakter

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se