Arena Flexibilitet

Välkommen på Arena Flexibilitet – en arena för att skapa nya insikter och förståelse för hur flexibilitet kan användas i energisystemet. 

Under denna arena diskuterar vi bland annat vad som egentligen menas med flexibilitet och hur det kan användas på bästa sätt för att skapa nytta för energisystemet. Med hjälp av företagscase vill vi belysa olika aktörers roll kring flexibilitet och vad aktörerna ser som möjligheter och utmaningar för att arbeta med flexibilitet.

Passa på att under en dag få ta del av branschens lärdomar hittills och själva delta i diskussionen kring vad som behövs framgent för att skapa flexibilitetsmarknader med korrekta förutsättningar för effektiv prisbildning och fördelning av resurser.

Kontakter

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se