Arena Säkerhet

I en värld med aggressiv osäkerhet är resiliens framgångsfaktorn. Så vilka analyser och säkerhetsåtgärder krävs för att du ska få till en hög resiliens och därigenom den säkerhetsnivå ni behöver? Det får du koll på på Arena Säkerhet.

På Arena Säkerhet ger vi dig övergripande, men även djuplodande, kunskaper om hur du genom relevanta analyser och säkerhetsåtgärder kan få till en hög resiliens. En robusthet som bidrar till och säkerställer att din verksamhet drar nytta av den säkerhets- och beredskapsnivå som ni vill ha och som omvärlden kräver.

Under en heldag ger vi dig en ordentlig genomgång av krav och specifikationer för energiförsörjningen i säkerhets- och beredskapsfrågorna. Här mixas teori med praktisk tillämpning och diskussioner.

Är det här en arena för mig?
Arenan vänder sig framför allt till dig som är ytterst ansvarig, verkställande direktör, för kraven som ställs mot verksamheten. Men vi vänder oss även till dig som är del av en ledningsgrupp eller chef över ett affärsområde där du kan behöva öka din förståelse för dina kunders utmaningar och samhällets behov inför beslut av säkerhetsåtgärder.

Kontakter

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se