Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning

Dammar och dammsäkerhet, 2-veckors utbildning är ett gediget utbildningsprogram, med dammsäkerhet i fokus. Detta samarbete med KTH, ger en unik plattform för dig som arbetar med denna viktiga fråga – ett dammbrott är något alla till varje pris vill undvika! Goda förkunskaper och ett kontinuerligt säkerhetsarbete är det bästa vaccinet. Under ledning av personer med kvalificerad erfarenhet i ämnet får du djuplodande kunskap om hur dammsäkerhetsarbete bör bedrivas – och även behörighet att utföra olika arbeten.

OBS! Sista ansökningsdag senast 11 september 2020 för ansökan om plats på utbildning med start 9 november 2020. Antagningsbesked får du senast 25 september 2020.

Nästa utbildning kommer att genomföras:
Vecka 1: 9-13 november 2020 i Stockholm och Älvkarleby
Vecka 2: 25-29 januari 2021 i Stockholm

Utbildningen, populärt kallad KTH-kursen, har numera en etablerad roll i dammsäkerhetsarbetet i Sverige. Innehållet är utvecklat i ett samarbete mellan KTH (Institutionen för mark- och vattenteknik) och Energiföretagen Sverige. I Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS), betonas behovet att kompetensutveckling hos berörda, såsom ingenjörer och konsulter inom kraftindustrin och personer som arbetar med dessa frågor på berörda myndigheter. Denna utbildning svarar mot det högt ställda säkerhetskraven.

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se