Dammar och dammsäkerhet - fördjupning

Ett dammbrott är något alla till varje pris vill undvika. Goda förkunskaper och ett kontinuerligt säkerhetsarbete är det bästa vaccinet. Under ledning av personer med kvalificerad erfarenhet i ämnet får du under utbildningen djuplodande kunskap om hur dammsäkerhetsarbete bör bedrivas. Dammar och dammsäkerhet - fördjupning är ett utbildningsprogram som genomförs under flera dagar fördelade på fyra veckor.

En dammanläggnings säkerhet är beroende av den samlade funktionen av de tekniska system, den organisation och de personer som svarar för handhavandet av systemen och utför andra arbetsuppgifter med koppling till dammsäkerheten.

Ägare av dammanläggningar svarar för att personal som arbetar med dammsäkerhet har nödvändig kompetens för sin uppgift. Detta gäller oberoende av om uppgifterna utförs av egen personal eller om inhyrd personal anlitas. Ägarföretaget ansvarar för att egen personals kompetens hålls aktuell genom återkommande kompetensutveckling. För inhyrd personal ställer medlemsföretaget kompetenskrav vid upphandling. 

I RIDAS tillämpningsvägledning till Kapitel 5 ”Organisation och kompetens” föreslås utbildningar som kan vara lämpliga för olika roller. Denna utbildning ”Dammar och dammsäkerhet” är en två veckors teknisk fördjupningsutbildning lämplig för personer i följande roller: 

  • Dammtekniskt sakkunnig (DS) 
  • RIDAS-ansvarig 
  • Operativt driftansvarig och vakthavande ingenjör (VHI) 
  • Inspektör 
  • Samordnare fördjupad inspektion 
  • Inspektör fördjupad inspektion 
  • Tekniskt ansvarig hos byggherren 
  • Ansvarig projektör och konstruktör 

Utbildningen Dammar och dammsäkerhet har funnits i över tjugo år och gavs tidigare i samarbete med KTH. Under vintern 2021/2022 har utbildningen genomgått en översyn och en anpassning dels till kunskapsbehovet hos den tänkta målgruppen, dels till de senaste utgåvorna av RIDAS och riktlinjen för bestämning av dimensionerande flöden. Utbildningen ges som en kombination av klassrums- och webbutbildning och innehåller också ett studiebesök till Vattenfall R&D:s laboratorium i Älvkarleby. 

 

Vårens utbildningstillfälle är fullbokad. Vi planerar nu för ett nytt tillfälle i höst och kommer lägga ut datum och anmälan här på webbsidan under våren.

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 010 171 71 31
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se