EBR Ekonomi regionnät

EBR Ekonomi regionnät, en utbildning för dig som är involverad i de ekonomiska kalkylerna av regionnätets projektering, beredning eller utförande. Specialister inom ämnet lär ut hur du vässar dina kunskaper kring vårt värdefulla verktyg – EBR Kostnadskatalog för regionnät KLG 2.

 kostnadsplanering regionnät elnät

Utbildningen är under omarbetning.


Kostnadskatalogen KLG 2  är branschens gemensamma hjälpmedel för beräkning av kostnader och produktionstider för olika åtgärder på regionnät 36-145 kV. Du kan även använda kostnadskatalogen vid budgetering, upphandling och produktplanering.

Under utbildningen går vi igenom katalogens uppbyggnad och bakgrunden till koderna, hur du använder dem i ditt dagliga arbete.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se