EBR Ekonomi

Utbildning EBR Ekonomi gör kostnadsplaneringen smidigare, enklare och bättre. Genom föreläsningar och gruppövningar lär du dig att använda EBR Kostnadskatalog för lokalnät på bästa sätt.

 kostnadsplanering lokalnät elnät

Utbildningen är under omarbetning.

EBR Kostnadskatalog är ett av branschens mest använda verktyg vid kostnadsplanering på alla nivåer inom elnätsverksamheten. Erfarna lärare och föreläsare från branschen vägleder dig i hur EBR Kostnadskatalogen används vid exempelvis planering, budgetering, upphandling och produktionsplanering.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se