EBR Kabelförläggning - Intern

EBR Kabelförläggning är utbildningen för dig som ska arbeta med kabelförläggning i mark! Säkerställer din kompetens samt informera dig om kraven som ställs på arbetet i elsäkerhetslagen (2016:732) och ELSÄK-FS 2017:3.

kabelförläggning i koncessionspliktiga nät

OBS! Utbildningen genomförs endast internt. Kontakta Josefina Johansson för offert, josefina.johansson@energiforetagen.se.

Utbildningen vänder sig till samtliga personer som medverkar vid arbeten med kabelförläggning i mark, allt från planering till utförande.

Efter godkänd utbildning har du rätt kunskap för att arbeta med kabelförläggning i koncessionspliktiga nät* samt förstå vilka arbetar som får ske inom verksamhetstypen Kabelförläggning.
* Koncessionspliktiga nät
Ledningar i mark eller luft för överföring av el i stam- region- eller lokalnät, ägda av elnätsföretag.


EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se