Elmarknadshandboken

Utbildningspaket Elmarknadshandboken består av fyra utbildningar. Du anmäler dig under respektive utbildning. Svensk Elmarknadshandbok, till vardags kallad Elmarknadshandboken, är grundbulten i utbildningarnas upplägg och innehåll.

Svensk Elmarknadshandbok är grundbulten i utbildningarnas upplägg och innehåll

Den är ett fantastiskt verktyg – om man har kunskap om och träning i hur man bör använda den på ett optimalt sätt. Du lär dig att planera, administrera och argumentera både på elnätsidan och på elmarknadssidan. Du får både teoretisk och praktisk kunskap.

Grundutbildningarna vänder sig till en bred målgrupp och de flesta anställda har nytta av, medan fördjupningsutbildningarna ger djupare kunskap inom ett specifikt område i Elmarknadshandboken. Med det här utbildningspaketet kommer du att ha en gedigen kunskapsbas, som hjälper dig att samarbeta och kommunicera bättre med elbranschens olika aktörer.

Du anmäler dig under respektive utbildning.

Kontakt

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum