Studio Energi 2021 - digital konferens

Studio Energi 2021 - Från prat till fart i energiomställningen. Konferensen vänder sig till alla på ledande nivå i medlemsföretagen, oavsett om företaget producerar, handlar med, distribuerar eller säljer el, värme eller fjärrkyla.

foreningsstämma, årskonferens

Energiföretagen bjuder in till Studio Energi 2021 – ett digitalt evenemang riktat mot 2045 då energiomställningen till ett fossilfritt Sverige ska vara fullbordad. Årets tema är ”Från prat till fart i energiomställningen”.

Vi pratar inte vitt och brett, däremot är programmet tillräckligt brett för att inrymma de viktiga aktörer som ska vara med på resan och behövs för att helheten ska hänga ihop. Farten sätts av färdplaner med tidslinjer som definierar vad som ska ske, av vem och när det ska ske. Möt också de som ska leda oss år 2045 och lyssna på hur de förbereder sig. Studiopubliken är du på hemmaplan med din dator, där du har alla möjligheter att vara aktiv under bästa sändningstid.  

Du kan se fram emot två inspirerande halvdagar med panelsamtal, anföranden, intervjuer, quiz och erfarenhetsutbyten.  

Klicka här för att öppna programmet i pdf-format.

#energi2021

Kontakter

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se