Energi 2022

Energi 2022 vänder sig till alla på ledande nivå i medlemsföretagen, oavsett om företaget producerar, handlar med, distribuerar eller säljer el, värme eller fjärrkyla.

Energi 2022, föreningsstämma och konferens genomförs 24-25 mars 2022 i Stockholm.
Vi återkommer med mer information.

#energi2022

Kontakter

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Mobil: 070 768 30 38
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se