ESA Fackkunnig Grund - Intern

ESA Fackkunnig Grund - Intern. EBR:s elsäkerhetsutbildning för dig som är fackkunnig! Både innehåll och studieformat är nya och mer anpassade efter dagens krav och utmaningar. Utbildningen genomförs endast som intern utbildning,

elsäkerhetsutbildning för dig som är fackkunnig

OBS! Utbildningen genomförs endast internt. Kontakta Josefina Johansson för offert, josefina.johansson@energiforetagen.se.

Studiematerialet har uppdaterats efter den nya standarden inom elsäkerhet – SS-EN 50110-1 och nyutbildade lärare kommer att leda utbildningen. Vi arbetar i en bransch där ett relativt litet misstag kan få stora konsekvenser. Att satsa på utbildning inom elsäkerhet handlar därför om trovärdighet i alla led, från medarbetare till kunder. Att arbeta med el är att arbeta med säkerhet.

Den här grundutbildningen pågår i två dagar och vänder sig till alla i branschen som behöver ESA-kunskaper och som ska arbeta i, eller i närheten av, en elanläggning. Utbildningen ger dig en gedigen kunskap i ESA, dessutom får du kunskap om det nya inom ESA vad gäller till exempel förändrade rollbenämningar.

Utbildningn är helt omarbetad och uppfyller höga kvalitetskrav. Utbildningsledarna är utbildade och godkända av Energiföretagen Sverige, se här vilka dom är. Upplägget är anpassningsbart och flexibelt och utbildningen är lättare att ta till sig tack vare ny, modern pedagogik. De tidigare publikationerna har ersatts av två nya, vilka fungerar som utbildningsmaterial. Den nya repetitionskursen motsvarar de tidigare utbildningarna:

  • ESA 05 och skötselföreskrifterna
  • ESA Industri
  • ESA Installation

Vi erbjuder även ESA utbildningar på engelska! Kontakta oss för mer information.
We also offer the ESA courses in English! Contact us for more information.

Läs artikel på utbildning.se "Vad är ESA? – vi reder ut begreppen"

Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om misstag som kunde kostat hennes liv.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se