ESA i praktiken - Intern

Anvisningar i all ära, de behövs för att alla ska ha ett gemensamt tänkande i elsäkerhetsarbetet. Men först när du fått träna praktiskt på olika situationer som kan innebära risk, kan du agera om en sådan händelse skulle inträffa. Därför är EBR:s elsäkerhetsutbildning ESA i praktiken en mycket viktig utbildning för alla som arbetar i eller invid starkströmsanläggningar.

utbildning för alla som arbetar i eller invid starkströmsanläggningar

OBS! Utbildningen genomförs endast internt. Kontakta Josefina Johansson för offert, josefina.johansson@energiforetagen.se.

Många av de elolycksfall och tillbud som sker beror på att regler inte följs, oftast på grund av bristande kunskap eller felaktigt beteende. 80 % av alla elolycksfall inträffar för att de som arbetar inte följer gällande regler. På utbildningen får du tillfälle att genom rollspel träna på att arbeta enligt ESA, så verklighetstroget som möjligt.

Här kan du se vilka som är utbildade och godkända ESA-lärare av Energiföretagen Sverige.

Läs artikel på utbildning.se "Vad är ESA? – vi reder ut begreppen"

Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om misstag som kunde kostat hennes liv.
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se