ESA Instruerad - Intern

ESA Instruerad är utbildningen för dig som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar. Utbildningen ersätter tidigare ESA Tillträde.

för dig som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar

OBS! Utbildningen genomförs endast internt. Kontakta Josefina Johansson för offert, josefina.johansson@energiforetagen.se.

Du som är instruerad person ska efter avklarad utildning få en genomgång på arbetsplatsen av elanläggningsansvarige eller dess elfackkunnige representant. Genomgången ska ske enligt blanketten EBR ESA Överenskommelse om tillträde och signeras av all berörd personal.

Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om misstag som kunde kostat hennes liv.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Magnus Hedén Hallberg

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 91
E-post: magnus.hallberg@energiforetagen.se

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se