EBR ESA Lärarutbildning - Refresh

I Energiföretagens satsning, Lärarlyftet, som syftar till att stärka och kvalitetssäkra samtliga ESA-lärare i branschen är kravet att samtliga godkända ESA-lärare som önskar fortsätta som ESA-lärare ska genomgå en endagars refreshutbildning.

 Lärarlyftet, som syftar till att stärka och kvalitetssäkra samtliga ESA-lärare i branschen

Under utbildningen får du kunskap om de nya kraven för ESA-lärare samt hur du genomför utbildningar med det nya materialet.

Efter godkänt genomförande har du rätt att fortsätta som ESA-lärare och utbilda i ESA Grund och ESA Arbete.

Utbildningen vänder sig till dig som vill fortsätta som ESA-lärare i enlighet med projekt Lärarlyftet.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se

Johan Hector

Johan Hector

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 34
E-post: johan.hector@energiforetagen.se