EBR ESA Q Fackkunnig - digital kunskapsbank

Låt den digitala kunskapsbanken EBR ESA Q hjälpa dig inför dina arbetsmoment i vardagen. EBR ESA Q ger svar var du än befinner dig, eftersom den är tillgänglig för dator, mobiltelefon och surfplatta. Exempelvis om den yrkesverksammes tilldelade roll på arbetsplatsen, riskhantering, arbetsmetoder eller vad sjukvården ska utföra för kontroller om olyckan är framme.

digital kunskapsbank inom elsäkerhet

OBS! EBR ESA Q Fackkunnig är en digital kunskapsbank och ska inte likställas med en lärarleddutbildning eller en webbkurs. EBR ESA Q är ett utmärkt komplement för dig som genomgått en EBR ESA utbildning och i din vardag är behov av informationen. Den kan även användas i stället för de fysiska publikationerna vid utbildning.

För att få tillgång till EBR ESA Q Fackkunnig, boka via knappen i rosa rutan så får du länk till inlogg via sms och e-post.

EBR ESA Q är utvecklad tillsammans med experter från branschen. När du står inför arbetsmomenten i vardagen tillhandahålls du ett extra stöd via den digitala kunskapsbanken EBR ESA Q. Där du som användare får tydliga svar på alla tänkbara EBR ESA-frågor. Den hjälper till att fylla i de små detaljerna som är avgörande för en fungerande elsäkerhet i vardagen.

Ursprungsidén med EBR ESA Q är att höja riskmedvetenheten. Idén har vuxit sig starkare och är idag ett komplement till de våra utbildningar och publikationer inom ESA. Den innehåller även digitala versioner av EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete.

Prisinformation
pris-esaq-2020.jpg
Villkor
Tjänsten EBR ESA Q är personlig och kopplad till prenumerantens e-postadress.

Energiföretagen Sverige- Swedenergy – AB äger upphovsrätten, det innebär att EBR ESA Q endast får användas av respektive prenumerant och att spridning externt ej är tillåtet.

Prenumerationen är personlig och får endast användas av prenumeranten. Prenumerationen gäller i ett år och förnyas årligen av beställaren. 

Mer information under fliken "Bokningsvillkor" nedan.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.