ESA Q Fackkunnig

Låt den digitala kunskapsbanken ESA Q hjälpa dig inför dina arbetsmoment i vardagen. ESA Q ger svar var du än befinner dig, eftersom den är tillgänglig för dator, mobiltelefon och surfplatta. Exempelvis om den yrkesverksammes tilldelade roll på arbetsplatsen, riskhantering, arbetsmetoder eller vad sjukvården ska utföra för kontroller om olyckan är framme.

OBS! ESA Q är en digital kunskapsbank och ska inte förväxlas med webbkurser i elsäkerhet. Du behöver inte ha genomfört någon elsäkerhetsutbildning för att köpa ESA Q. För att få tillgång till ESA Q, boka via knappen i rosa rutan så får du länk till inlogg via sms och e-post.

ESA Q är utvecklad tillsammans med experter från branschen. När du står inför arbetsmomenten i vardagen tillhandahålls du ett extra stöd via den digitala kunskapsbanken ESA Q. Där du som användare får tydliga svar på alla tänkbara ESA-frågor. Den hjälper till att fylla i de små detaljerna som är avgörande för en fungerande elsäkerhet i vardagen.

Ursprungsidén med ESA Q är att höja riskmedvetenheten. Idén har vuxit sig starkare och är idag ett komplement till de våra utbildningar och publikationer inom ESA. Den innehåller även digitala versioner av ESA Grund och ESA Arbete.

Prisinformation
pris-esaq-2020.jpg
Villkor
Tjänsten ESA Q är personlig och kopplad till prenumerantens e-postadress.

Energiföretagen Sverige- Swedenergy – AB äger upphovsrätten, det innebär att ESA Q endast får användas av respektive prenumerant och att spridning externt ej är tillåtet.

Prenumerationen är personlig och får endast användas av prenumeranten. Prenumerationen löper årsvis (rullande 12 månader) med uppsägningstid om 1 månad.

Mer information under fliken "Bokningsvillkor" nedan.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Johan Hector

Johan Hector

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 34
E-post: johan.hector@energiforetagen.se