ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Lärarutbildning

Var med och sprid kunskapen om säkert arbete för all personal som ska arbeta i eller invid kraftstationer och vattenmagasins vattenvägar! Tidigare ESA Vattenvägar - Kraftverk har uppdaterats och ersatts med ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. Lärarutbildningen ger dig kvalitetssäkrad kompetens i att utbilda andra i ESA Vattenvägar.

Efter godkänd utbildning kan du arbeta som lärare inom ESA vattenvägar

Efter utbildningen kan du arbeta som lärare; internt i ditt företag, för Energiföretagen Sverige eller för andra utbildningsföretag. Du blir också ”ambassadör” för ESA Vattenvägar och en av dem som är med och sprider kompetensen i branschen.

Till din hjälp har du ett utbildningsmaterial som du anpassar efter utbildningsgruppens behov. Du får fortlöpande tillgång till material, expertis och erfarenhetsutbyte så att du alltid kan leverera rätt kvalitet i dina utbildningar.

Här kan du se vilka som är utbildade och godkända av Energiföretagen Sverige.

Läs artikel på utbildning.se "Vad är ESA? – vi reder ut begreppen"

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se