ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar

ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning bygger på den nya publikationen ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning som i sin tur ersätter ESA Vattenvägar Kraftverk.

Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Både publikation och utbildning är samstämd med ESA, bland annat vad gäller ESA-funktioner, terminologi och definitioner. Men nu ligger fokus mer på riskhantering och det ingår även en ny arbetsmetod, Arbete på rörlig anläggningsdel. Den nya arbetsmetoden är framtagen för att höja säkerheten inom riskområdet 60 cm vid arbete på anläggning i drift.

Utbildningen vänder sig till alla som ska utföra arbeten och åtgärder i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar och ger dig kunskap om det nya inom ESA Vattenvägar vad gäller till exempel förändrade rollbenämningar. Utbildningsledarna är utbildade och godkända av Energiföretagen Sverige, här kan du se vilka dom är. Kursupplägget är anpassningsbart och flexibelt.

Vi erbjuder även ESA utbildningar på engelska!
We also offer the ESA courses in English! Contact us for more information.

Kontakta oss för mer information, Josefina Johansson

Läs artikel på utbildning.se "Vad är ESA? – vi reder ut begreppen"

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se