Fjärrvärmecentraler Fördjupning - digital utbildning

Fjärrvärmecentraler Fördjupning ger dig specifika kunskaper om hur fjärrvärmecentraler är uppbyggda och fungerar - allt från uppvärmning, värmelast, dimensionering, reglerteknik till drift och effektivisering.

OBS! Genomförs som en digital utbildning i Zoom.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Du får specifika kunskaper om hur fjärrvärmecentraler är uppbyggda och fungerar. Vi kommer att gå igenom fjärrvärmecentralens struktur, reglerteknik, dimensionering, felsökning och effektivisering.

Vi kommer även att gå igenom fastigheters system som har inverkan på fjärrvärmecentralens funktion samt vad som påverkar dimensionering och systemval.

Målgrupp:

Du som arbetar frekvent med fjärrvärmecentraler inom olika yrkeskategorier och som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrvärmecentralens funktioner och komponenter.

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se