Fjärrvärmecentraler Fördjupning

Fjärrvärmecentraler Fördjupning ger dig specifika kunskaper om hur fjärrvärmecentraler är uppbyggda och fungerar - allt från uppvärmning, värmelast, dimensionering, reglerteknik till drift och effektivisering.

Du får specifika kunskaper om hur fjärrvärmecentraler är uppbyggda och fungerar. Vi kommer att gå igenom fjärrvärmecentralens struktur, reglerteknik, dimensionering, felsökning och effektivisering.

Vi kommer även att gå igenom fastigheters system som har inverkan på fjärrvärmecentralens funktion samt vad som påverkar dimensionering och systemval.

Målgrupp:

Du som arbetar frekvent med fjärrvärmecentraler inom olika yrkeskategorier och som vill fördjupa dina kunskaper inom fjärrvärmecentralens funktioner och komponenter.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se