Företagsanpassade utbildningar

Flertalet av våra utbildningar lämpar sig att genomföras internt.

Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även resa och logi för deltagarna. Vi anpassar utbildningstillfället i samråd med er och våra föreläsare.

företagsanpassade utbildningar inom energibranschen