Hållbar Fjärrvärme, fjärrvärme sett ur ett miljöperspektiv

Vilka utmaningar och möjligheter finns "bakom hörnet" för fjärrvärmens miljöpåverkan? Vilka lagar, föreskrifter och krav omfattar fjärrvärmeverksamheten av? Dessa frågor går vi igenom under utbildningen som vänder sig till dig som är arbetar med kundservice, administration miljöfrågor, med produktion, distribution eller kanske i en sälj- och marknadsorganisation och behöver mer kunskap om fjärrvärmens miljöpåverkan.

Du får en orientering om klimat och miljöpåverkan i stort samt specifikt fjärrvärme. Du får även information om lagar, föreskrifter och krav som omfattar fjärrvärmeverksamhet.
สรายุทธ-ธานีรัตน์ / Mostphotos

Datum ej klart för 2022.

Du får en orientering om klimat och miljöpåverkan i stort samt specifikt fjärrvärme. Du får även information om lagar, föreskrifter och krav som omfattar fjärrvärmeverksamhet. Vilka krav som ställs och hur man ska följa dessa i praktiken.

I fliken "Fördjupad information" ser du mer detaljerat vad utbildningen innehåller.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se