HR-nätverk i Mitt

Energiföretagen Sverige startar upp sitt nätverk för HR i region Mitt. Du som jobbar med rekrytering, arbetsgivarprofilering, kompetensutveckling, är HR-chef eller HR-strateg av något slag är välkommen att vara med.

Initialt kommer nätverket att drivas som ett program, bestående av sex heldagsträffar med olika teman under 18 månaders tid, på olika platser runt om i regionen. Vi har tagit fram ett ramverk för nätverket, men kommer på nätverkets första träff att hjälpas åt med att fylla träffarna med exakt det innehåll som deltagarna önskar och behöver.

Mer information hittar du här.

 

Kontakter

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se