Kraftkabelteknik

Kraftkabelteknik bedrivs i STF:s regi. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om kraftkabelns konstruktion och funktion samt om förläggning av kabeln och montage av förekommande kabeltillbehör 0,4-24 kV.

kraftkabelns konstruktion och funktion samt om förläggning av kabel

Anmälan sker hos STF. Mer information och anmälan här till
Kraftkabelteknik

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se