Luftledning - Friledning/BLL

Luftledning - Friledning/BLL bedrivs i STF:s regi. Utbildningen ger dig möjlighet att ingå i ett arbetslag som arbetar med nybyggnad, reparation och underhåll av friledningsnät 0,4-24 kV.

Luftledning - Friledning/BLL

Luftledning - Friledning/BLL bedrivs i STF:s regi. Utbildningen ger dig möjlighet att ingå i ett arbetslag som arbetar med nybyggnad, reparation och underhåll av friledningsnät 0,4-24 kV.

Utbildningen bedrivs i samarbete mellan Energiföretagen Sverige och STF.

Anmälan sker hos STF. Mer information och anmälan här till Luftledning - Friledning/BLL

 

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se