Moderna tillståndsprocesser - digital utbildning

Energibranschen har under flera år lyft behovet av konkreta förändringar i lagstiftningen för att radikalt korta tillståndsprocesserna för att bygga elnät. Under denna endagsutbildning får du fördjupa dig i vad ändringarna innebär ur ett företagsperspektiv och kan ställa frågor till branschens egna experter. Även Energimarknadsinspektionen deltar.

tillståndsprocesser, elnät, koncession, regionnät, nätkoncession, tillståndshantering
Foto: Anneli Lindeborg / Mostphotos

OBS! Utbildningen genomförs digitalt klockan 08.45-16.00 via Zoom.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

I mitten av maj 2021 presenterade äntligen regeringen en proposition med förslag till förändringar av bland annat ellagen. Ändringarna syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för elnätsföretagen.

Det ska bli enklare för nätföretag att vidta åtgärder utan att ansöka om en ny nätkoncession. Fler ledningar ska kunna byggas och användas med stöd av en nätkoncession för område. En nätkoncession för linje ska kunna ändras på ansökan av nätföretaget. Det ska gå att lägga samman nätkoncessioner och dela upp en nätkoncession för linje.
Mer informationtion under "Fördjupad information".

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 070 929 09 57
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se