Nyhetsdag – Det nya NIS 2-direktivet

Det nya NIS 2-direktivet innebär ökade säkerhetskrav och kraftiga sanktioner på organisatorisk och personlig nivå.  Vad detta betyder kommer advokaterna Viktor Robertson och Staffan Malmgren från KahnPedersen gå igenom under detta webbinarium den 7 februari. 

cybersäkerhet, NIS-direktiviet
Foto: Mostphotos

Nyligen klubbades det så kallade NIS 2-direktivet i EU. Direktivet innebär att skyldigheterna för de som omfattas av lagen skärps, och det införs allvarliga och mycket kostsamma sanktioner för dem som inte följer regelverket. Sanktioner kommer i framtiden att kunna drabba både organisationen som sådan och personer i ledande ställning. Genom de nya bestämmelserna om bland annat anmälningsskyldigheter inom 24 timmar vid cyberincidenter och ökade krav på kontroller av den egna leverantörskedjan finns ett stort behov att redan nu se över sin verksamhet för att säkerställa att den egna organisationen kan klara av att uppfylla kraven när reglerna träder i kraft om cirka 1,5 år.

Under webbinariet kommer de nya bestämmelserna att gås igenom på en övergripande nivå, och löpande jämförelser kommer att ske i förhållande till den nuvarande NIS regleringen.

Kontakter

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se