Nyhetsdag - Så påverkas era upphandlingar av sanktionerna mot Ryssland och Belarus


Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har EU infört ett antal olika sanktioner mot Ryssland och Belarus. Sanktionerna är ett svar på Rysslands krig mot Ukraina, som aktivt stöds av Belarus, och syftar till att försvåra Rysslands krigföring.

LUF, upphandling, juridik
Foto: Edvard Olive / Mostphotos

Bland sanktionerna finns bestämmelser som riktar sig till upphandlande enheter och som innebär ett förbud mot att tilldela kontrakt till, eller fortsätta fullgöra kontrakt med, leverantörer med kopplingar till Ryssland.

Den som bryter mot förbudet riskerar straffansvar i form av böter eller fängelse i som mest fyra år. Det finns med andra ord starka skäl för upphandlande enheter att säkerställa att sanktionsbestämmelserna efterlevs.

Webbinariets hålltider:
kl 09.00-12.00

Övergripande program:

  • Vilka situationer omfattas av sanktionsbestämmelserna?
  • Praktiska åtgärder som behöver vidtas.
    • Upphandlingsfrågor
    • Avtalsfrågor
    • Inventering av befintliga leverantörsrelationer


Föreläsare:
Kristian Pedersen, Advokat och Partner, Kahn Pedersen
Viktor Robertson, Advokat och Senior Specialist, Kahn Pedersen

Kristian och Viktor är specialiserade på och har mångårig erfarenhet av upphandlingsfrågor och företräder upphandlande enheter i alla typer av affärer. Förutom upphandling enligt LUF har de också omfattande erfarenhet av frågor som gäller säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddad upphandling enligt LUFS.

Tips på webbinarium för samma målgrupp:
Upphandling enligt LUF och LUFS - Grund, 14 februari 2023

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 010 171 71 31
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se