Så påverkas era upphandlingar av sanktionerna mot Ryssland och Belarus

Nyhetsdag den 1 september. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har EU infört ett antal olika sanktioner mot Ryssland och Belarus. Sanktionerna är ett svar på Rysslands krig mot Ukraina, som aktivt stöds av Belarus, och syftar till att försvåra Rysslands krigföring.

LUF, upphandling, juridik
Foto: Edvard Olive / Mostphotos

Webbinariet genomförs 1 september 2022, kl 09.00-12.00

Bland sanktionerna finns bestämmelser som riktar sig till upphandlande enheter och som innebär ett förbud mot att tilldela kontrakt till, eller fortsätta fullgöra kontrakt med, leverantörer med kopplingar till Ryssland.

Den som bryter mot förbudet riskerar straffansvar i form av böter eller fängelse i som mest fyra år. Det finns med andra ord starka skäl för upphandlande enheter att säkerställa att sanktionsbestämmelserna efterlevs.

Övergripande program:

  • Vilka situationer omfattas av sanktionsbestämmelserna?
  • Praktiska åtgärder som behöver vidtas.
    • Upphandlingsfrågor
    • Avtalsfrågor
    • Inventering av befintliga leverantörsrelationer

Föreläsare
Kristian Pedersen, Advokat och Partner, Kahn Pedersen
Viktor Robertson, Advokat och Senior Specialist, Kahn Pedersen

Kristian och Viktor är specialiserade på och har mångårig erfarenhet av upphandlingsfrågor och företräder upphandlande enheter i alla typer av affärer. Förutom upphandling enligt LUF har de också omfattande erfarenhet av frågor som gäller säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddad upphandling enligt LUFS.

Tips på webbinarium för samma målgrupp:
Nyhetsdag – Upphandlingsfrågor med anledning av nya regler om renodling av elnätsverksamhet, 27 september 2022.

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 010 171 71 31
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se