Upphandlingsfrågor med anledning av nya regler om renodling av elnätsverksamhet

Nyhetsdag den 27 september om de ändringar i ellagen som börjar gälla den 1 juli 2022. Renodling av nätverksamhet kommer att innebära stora förändringar för elnätsföretagen och påverka deras verksamhet väsentligt.

LUF, upphandling
Foto: Edvard Olive / Mostphotos

Webbinariet genomförs 27 september 2022, kl 09.00-12.00.

Bland många andra konsekvenser av kraven på renodling kan nämnas att behovet av köp av varor, tjänster och byggentreprenadarbeten mellan elnätsföretag och andra bolag i samma koncern kan komma att öka, eftersom vissa verksamheter som bedrivits inom elnätsföretag framöver kommer att behöva placeras i andra bolag.

Eftersom utgångspunkten är att även koncerninterna köp omfattas av upphandlingsskyldighet enligt bestämmelserna i LUF innebär ändringarna i ellagen nya upphandlingsrättsliga förutsättningar som påverkar hur verksamheten i koncerner på bästa sätt bör struktureras för att bli ändamålsenlig, med avseende både på verksamhetens bedrivande och möjligheterna till koncerninterna köp.

Övergripande program:
Nyhetsdagen kommer att utgå ifrån den promemoria som Kahn Pedersen tidigare upprättat på uppdrag av Energiföretagen.

  • Vad innebär bestämmelserna om renodling av nätverksamhet för inköp och upphandling?
  • Hur bör koncernstrukturer utformas för att underlätta koncerninterna köp och vilka undantag från upphandlingsskyldigheten enligt LUF kan vara aktuella att tillämpa?

Föreläsare
Kristian Pedersen, Advokat och Partner, Kahn Pedersen
Magnus Ehn, Advokat och Senior Specialist, Kahn Pedersen

Kristian och Magnus är specialiserade på och har mångårig erfarenhet av upphandlingsfrågor och företräder upphandlande enheter i alla typer av affärer. De har också omfattande erfarenhet av frågor som gäller koncerninterna köp och andra transaktioner mellan närstående företag.

Tips på webbinarium för samma målgrupp:
Nyhetsdag – Så påverkas era upphandlingar av sanktionerna mot Ryssland och Belarus, 1 september 2022.

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 010 171 71 31
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se