Nyhetsdag - Att hantera tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen

Ej öppen för anmälan|Sedan en tid tillbaka har möjligheterna att bedriva tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen kraftigt skärpts. Efter en viss uppstartsperiod har tillsynsmyndigheterna också kommit igång med sitt arbete, och de första fallen av bland annat sanktionsavgifter har hunnit komma.

Hur får en tillsyn gå till, vad får tillsynsmyndigheterna göra och vilka sanktioner riskerar en verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen?

Under denna nyhetsdag går vi igenom dessa frågor och de fall som hittills kommit samt vad de avsett. Särskilt fokus riktas mot Svenska kraftnäts pågående tillsynsverksamhet, i deras egenskap av tillsynsmyndighet mot elföretag.

Under dagen kommer stort fokus att ligga på hur man som verksamhet bäst förbereder sig på en framtida tillsyn, och hur man bör agera om och när en tillsyn av den egna verksamheten väl sker. Dessutom ges råd kring hur man som verksamhet bäst kan undvika höga sanktionsavgifter, om sådana aktualiseras.

 

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se