Nyhetsdag kring nya bestämmelser om säkerhetsskydd - webbinarium

Den första december förra året trädde de nya ändringar i säkerhetsskyddslagen ikraft. Ändringarna innebär bland annat ökade krav på företag och organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Sedan lagen trädde ikraft har regeringen även hunnit kompletterat lagens bestämmelser med en ny säkerhetsskyddsförordning. På motsvarande sätt har Säkerhetspolisen gett ut nya föreskrifter som trädde ikraft den 1 mars i år. Vad innebär alla dessa ändringar för dig och ditt företag? På detta webbinarium reder vi ut frågetecknen.

säkerhetsskyddslag, upphandling, LUF, LUFS
Foto: Prestige / Mostphotos

Webbinariet kommer att inledas med en översiktlig genomgång av de ändringar som trädde ikraft den 1 december. Därefter kommer fokus framförallt att ligga på den nya säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter, vilka bland annat innehåller en tydligare beskrivning av hur en säkerhetsskyddsanalys ska genomföras och hur säkerhetsskyddsavtal ska följas upp.

Under webbinariet kommer även en utblick ske över vad som händer på säkerhetsskyddsområdet, bland annat vad gäller tillsynen sedan tillsynsmyndigheterna fick kraftigt utökade befogenheter.

Under webbinariet varvas teoretiska inslag med praktiska exempel och praktikfall.

Målgrupp

Säkerhets-/verksamhetsansvariga, säkerhetsskyddschefer, jurister och andra som direkt och operativt arbetar med dessa frågor.

Utbildningen genomförs digitalt den 25 november kl. 09.00-12.00.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se