Nyhetsdag kring förändringarna i LUF och LUFS

Den 1 februari införs nya bestämmelser i LUF och LUFS för upphandlingar utanför det direktivstyrda området, det vill säga upphandlingar under EU:s tröskelvärden och av så kallade sociala tjänster och andra särskilda tjänster. De nya bestämmelserna innebär stora förändringar i förhållande till dagens regelverk. Under nyhetsdagen kommer en genomgång göras av de viktigaste nyheterna och vad upphandlande enheter behöver tänka på.

LUF, LUFS
Foto: Edward Olive / Mostphotos

Nyhetsdagen genomförs digitalt den 3 februari kl. 09:00-12:00.

Denna nyhetsdag vänders sig till verksamhetsansvariga, inköpare, avtalsansvariga, jurister och andra yrkesgrupper som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med upphandlings- och inköpsfrågor.

Föreläsare är Kristian Pedersen, advokat och partner på Kahn Pedersen. Kristian är en av Sveriges mest erkända juridiska experter inom offentlig upphandling.

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se