Qraftsamling

Qraftsamling - ett förändrings- och ledarskapsprogram för en mer attraktiv energibransch.

Qraftsamling är ett årslångt förändrings- och ledarskapsprogram för att stödja företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet och mångfald.

Energibranschen står inför stora utmaningar när det handlar om kompetensförsörjning. Qraftsamling är ett verktyg för att stödja företag som vill möta dessa utmaningar och arbeta systematiskt för ökad mångfald och inkludering.

Qraftsamling verkar på tre nivåer; bransch-, företags- och individnivå.

  • Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker man inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position.
  • Genom ett konsekvent jämställdhets- och mångfalds arbete ökar man företagets förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, både kvinnor och män med olika bakgrunder.
  • De enskilda adepterna som deltar stärks i sin roll som diversity managers och chefer, de får även möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa ett nätverk med andra chefer inom branschen samt får nya perspektiv genom det omvända mentorskapet. 

Vill du också vara med och arbeta för en mer hållbar och attraktiv bransch?

För anmälan och mer information kontakta Karin Ahlström, karin@ardida.se eller 070 926 62 99. Sista anmälningsdag 15 oktober.

Energiföretagen Sveriges styrelse stödjer Qraftsamling och Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige är språkrör för programmet.

Kontakt

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se