Regionmöte Mitt

Vårens regionmöte den 19-20 april hjälper dig att parera och agera i en snårig omvärld. Kom och uppdatera dig i de hetaste och viktigaste energifrågorna och nätverka med dina branschkollegor och experter på Energiföretagen Sverige.

Ingår jag i målgruppen? 
Om du jobbar på ett av Energiföretagen Sveriges ordinarie medlemsföretag är svaret ja. Regionmötet är öppet för personer som arbetar på olika nivåer på Energiföretagen Sveriges medlemsföretag, inklusive styrelseledamöter. 

Varför ska jag komma? 
På regionmötet får du träffa Energiföretagens experter, ta del av nyheter och förändringar i branschen samt nätverka med branschkollegor från din region. Vi tar avstamp i hur vi har klarat vintern och våra lärdomar kring det inför vårt fortsatta arbete med klimatomställningen.

På regionmötet får du:

  • Möjlighet att nätverka med branschkollegor.
  • Omvärldsdiskussion.
  • Analys av det politiska läget.
  • Presentation av en ny rapport om vad framtidens energisystem behöver till 2045. Vad kan vi göra i vår region?
  • Koll på hur den nya marknadsmodellen på EU-nivå påverkar
  • Inspiration och erfarenhetsutbyte från medlemsföretag i regionen.
  • Koll på hur branschen ska attrahera nya talanger, vad som är på gång och vilka actions som har tagits efter kompetensanalysen.
  • Parallella sessioner med aktuella energifrågor.

Kontakter

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se