Rekryterings & Kompetensnätverk Väst

Vi ser ett stort behov av att vi samverkar mer i kompetensarbetet på regional nivå. Dels för att lära av varandra vad som görs bra redan idag, men också för att blicka framåt för att se vad vi behöver göra mer av i framtiden för att lyckas med att rekrytera flera till branschen. Vad behöver och förväntar sig medlemmarna från Energiföretagen Sverige och hur ska företagen i regionen kroka arm i arbetet på hemmaplan

Den 14 juni går startskottet för det nya nätverket Rekryterings- & kompetensnätverket Väst, som ska fokusera på rekryterings- och kompetensfrågor. Branschen behöver arbeta och synas mer för att attrahera och rekrytera nya medarbetare och ny kompetens till energibranschen. Detta för att möta samhällets behov av elektrifiering, hållbara energilösningar och klimatomställningen.

 

I den nyligen presenterade kompetensbehovsanalysen ser vi att kompetensförsörjningen redan nu är ett problem för flera av er, när det gäller de mest efterfrågade rollerna. När efterfrågan de närmaste tre åren ökar fort hinner inte utbildningsväsendet med och vi behöver söka nya sätt att öka rekryteringsbasen. Kan vi lära och inspireras av varandra?

Du som är rekryterande chef, specialist eller arbetar med hr-frågor, bjuds in till nätverket. Syftet med nätverket är att vi, tillsammans, ska hitta metod och verktyg för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen till branschen och era respektive företag. På kort och lång sikt.

Var                Skövde Energi, Energivägen 1, Skövde
När                14 juni kl. 09.30-13.30 (inklusive lunch 12.30-13.30)
Pris                Kostnadsfritt


Anmäl dig  senast den 1 juni 2022.

Ange också om du har några kostpreferenser. Vi bjuder på fika och lunch.

Vill du prata kompetensförsörjning eller har ett bra tips du vill dela med dig av?

Hör gärna av dig till oss.

Annika Johannesson,  08-677 27 07,  E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se


Efwa Nilsson, 0500-78 90 30  E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Kontakter

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Vik. Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se